01205-081-088 info@volunteerforeducation.org
01205-081-088 info@volunteerforeducation.org

Phạm Quang Trưởng

Đồng sáng lập - Giám đốc dự án

Là 1 trong những người đặt viên gạch đầu tiên khởi tạo nên V.E.O, ngay từ thời sinh viên, anh đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, chương trình tình nguyện. Anh nhận ra rằng giáo dục luôn là nền tảng cốt lõi mà con người Việt Nam luôn hướng tới: “Mình luôn luôn khát khao xây dựng được một tổ chức hỗ trợ cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục”.

Năm 2013 có lẽ là năm đánh dấu mốc quan trọng trên con đường theo đuổi và chinh phục ước mơ của Quang Trưởng khi được làm việc với vài trò là giám đốc dự án của tổ chức Volunteer for Education (V.E.O). Anh cùng kết nối với các chuyên gia, các tình nguyện viên trong và ngoài nước phát triển tổ chức, phát triển dự án.

LIÊN HỆ

Điện thoại : 01205-081-088
Email : info@volunteerforeducation.org

Loading...