01205-081-088 info@volunteerforeducation.org
01205-081-088 info@volunteerforeducation.org

Bản Cỏi

Workcamp quốc tế tại Bản Cỏi – Phú Thọ

7 ngày 6 đêm
Availability : Cả năm
Chương trình “Workcmap Quốc Tế Tại Hạ Thành, Hà Giang” là chương trình phát […]

Giáo dục phát triển cộng đồng người Dao tại Bản Cỏi

2 ngày 1 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Trở thành tình nguyện viên tham gia dạy học, phát triển du lịch cộng […]
Chỉ từ880,000 VNĐ
0
View Details

Get a Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

01205.081.088

info@volunteerforeducation.org

Loading...