01205-081-088 info@volunteerforeducation.org
01205-081-088 info@volunteerforeducation.org

Tag

responsible tour

Phát triển du lịch cộng đồng tại làng đá Khuổi Ky

3 ngày 2 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Lên Làng Đá Khuổi Ky là tình nguyện viên hỗ trợ từng ngôi nhà […]
Chỉ từ880,000 VNĐ
0
View Details

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng người H’Mông tại bản Tả Van

3 ngày 2 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Cùng VEO đưa con chữ lên bản nhỏ tại Sapa, dạy học cho Su, […]
Chỉ từ1,680,000 VNĐ
0
View Details

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng người Thái tại Mai Châu

2 ngày 1 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Cùng tình nguyện viên quốc tế trải nghiệm văn hóa, dạy học thực tế, […]
Chỉ từ880,000 VNĐ
0
View Details

Phát triển du lịch cộng đồng Lô Lô Chải

3 ngày 2 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Trở thành tình nguyện viên đi trên con đường mang tên Hạnh Phúc, đến […]
Chỉ từ1,850,000 VNĐ
0
View Details

Giáo dục phát triển cộng đồng người Dao tại Bản Cỏi

2 ngày 1 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Trở thành tình nguyện viên tham gia dạy học, phát triển du lịch cộng […]
Chỉ từ880,000 VNĐ
0
View Details

Get a Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

01205.081.088

info@volunteerforeducation.org

Loading...