01205-081-088 info@volunteerforeducation.org
01205-081-088 info@volunteerforeducation.org

Tag

veo

Workcamp quốc tế tại Bản Lác 2 – Mai Châu

7 ngày 6 đêm
Availability : Cả năm
Chương trình “Workcmap Quốc Tế Tại Hạ Thành, Hà Giang” là chương trình phát […]

Workcamp quốc tế tại Hồ Thác Bà – Yên Bái

7 ngày 6 đêm
Availability : Cả năm
Chương trình “Workcmap Quốc Tế Tại Hạ Thành, Hà Giang” là chương trình phát […]

Workcamp quốc tế tại Tả Van – Sapa

7 ngày 6 đêm
Availability : Cả năm
Chương trình “Workcmap Quốc Tế Tại Hạ Thành, Hà Giang” là chương trình phát […]

Workcamp quốc tế tại Bản Cỏi – Phú Thọ

7 ngày 6 đêm
Availability : Cả năm
Chương trình “Workcmap Quốc Tế Tại Hạ Thành, Hà Giang” là chương trình phát […]

Workcamp quốc tế tại Hạ Thành – Hà Giang

7 ngày 6 đêm
Availability : Cả năm
Chương trình “Workcmap Quốc Tế Tại Hạ Thành, Hà Giang” là chương trình phát […]

Phát triển du lịch cộng đồng tại làng đá Khuổi Ky

3 ngày 2 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Lên Làng Đá Khuổi Ky là tình nguyện viên hỗ trợ từng ngôi nhà […]
Chỉ từ880,000 VNĐ
0
View Details

Giáo dục phát triển du lịch cộng đồng tại Thác Bà – Yên Bái

2 ngày 1 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Cùng tình nguyện viên quốc tế trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao, làm […]
Chỉ từ930,000 VNĐ
0
View Details

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng người H’Mông tại bản Tả Van

3 ngày 2 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Cùng VEO đưa con chữ lên bản nhỏ tại Sapa, dạy học cho Su, […]
Chỉ từ1,680,000 VNĐ
0
View Details

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng người Thái tại Mai Châu

2 ngày 1 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Cùng tình nguyện viên quốc tế trải nghiệm văn hóa, dạy học thực tế, […]
Chỉ từ880,000 VNĐ
0
View Details

Phát triển du lịch cộng đồng Lô Lô Chải

3 ngày 2 đêm
Availability : 17-18 March 2018
Trở thành tình nguyện viên đi trên con đường mang tên Hạnh Phúc, đến […]
Chỉ từ1,850,000 VNĐ
0
View Details
1 2

Get a Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

01205.081.088

info@volunteerforeducation.org

Loading...