Hình thức thanh toán và phương thức cung ứng dịch vụ

  • Sau khi đăng ký qua trang web https://dangki.veo.com.vn/, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận
  • Bạn có thể lựa chọn hai hình thức thanh toán: thanh toán tại văn phòng VEO hoặc thanh toán qua chuyển khoản (theo ngân hàng bạn mong muốn, chúng tôi sẽ đáp ứng)
  • Sau khi nhận được thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ gửi bạn xác nhận chi tiết kèm bản cam kết bao gồm các điều khoản hoàn hủy
  • Mọi vấn đề về hoàn phí, chúng tôi sẽ áp dụng theo bản cam kết thỏa thuận giữ hai bên. Được quy định tại: https://veo.com.vn/quy-dinh-dieu-khoan/
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn đăng ký chuyến đi không thông qua các kênh chính thức từ VEO