2 NGÀY 1 ĐÊM

04 – 5/04/2020

 

DU LỊCH TÌNH NGUYỆN VÂN HỒ – SƠN LA

Du lịch tình nguyện – Vân Hồ, Sơn La

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm

2 NGÀY 1 ĐÊM

11 – 12/04/2020

TRẠI HÈ TÌNH NGUYỆN BẢN CỎI – PHÚ THỌ

Trại hè tình nguyện Bản Cỏi – Phú Thọ là chương trình tình nguyện kéo dài 6 ngày 5 đêm của VEO với chủ đề “Phát triển kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên”.

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm

2 NGÀY 1 ĐÊM

11 – 12/04/2020

TRẠI HÈ TÌNH NGUYỆN MƯỜNG ẢNG – ĐIỆN BIÊN

Chương trình Trại hè tình nguyện Mường Ảng – Điện Biên dài 6 ngày 5 đêm với chủ đề “Trải nghiệm cuộc sống trường học vùng cao”.

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm