[HN] VEO tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí – tháng 11/2022

Với sứ mệnh phát triển con người thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục phi chính quy, V.E.O là mạng lưới kết nối những người trẻ cùng chung lý tưởng chung tay giúp đỡ cộng đồng, mang đến những lợi ích lâu dài, cơ hội nghề nghiệp và một cuộc sống phát triển ổn định cho những đối tượng người yếu thế trong xã hội và cộng đồng dân cư nghèo trên toàn lãnh thổ Việt Nam và quốc tế.
Tháng 11/2022, VEO tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. Đây là cơ hội việc làm cho các bạn trẻ nhiệt huyết, yêu thích công tác xã hội và luôn mong muốn hoàn thiện bản thân trong một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

VEO tuyển dụng

TRAVEL CONTENT CREATOR

Số lượng: 1

JD: https://bit.ly/veo-travel-content-creator

Hạn ứng tuyển: 30/11/2022 (sẽ đóng sớm khi tìm được bạn phù hợp)

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Số lượng: 1
JD: https://bit.ly/veo-nhan-vien-phat-trien-kinh-doanh
Hạn ứng tuyển: 30/11/2022 (sẽ đóng sớm khi tìm được bạn phù hợp)

THỰC TẬP SINH ĐIỀU PHỐI
Số lượng: 2
JD: https://bit.ly/veo-thuc-tap-sinh-dieu-phoi
Hạn ứng tuyển: 30/11/2022 (sẽ đóng sớm khi tìm được bạn phù hợp)

Cơ hội việc làm tháng cuối năm, VEO mong tìm được các bạn trẻ yêu thích du lịch và tình nguyện gia nhập team.