Hiếu Lương – Photographer

Đây là chuyến du lịch tình nguyện đầu tiên tôi tham gia cùng với VEO. Ấn tượng về ý tưởng, năng lực và trách nhiệm của cán bộ của VEO (Leader và Mentor), mối quan hệ của VEO tại địa điểm đến thăm rất tốt. Tuy nhiên, để chương trình thật sự chuyên nghiệp, ý nghĩa và có tác động thực sự, VEO cần có đánh giá khách quan (như hoạt động góp ý này), bổ sung thêm phương thức đánh giá độc lập khác, lắng nghe và chủ động cải thiện. Ngoài ra, đây là hoạt động kết hợp hai nội dung Tình nguyện và Du lịch, nên cả hai nội dung cần có sự quan tâm, chuẩn bị tương đương; du lịch/ thăm quan không nên là mục đích chính làm cho phần tình nguyện dễ trở nên cẩu thả. Chúc VEO sẽ ngày càng phát triển!