Đào Vũ Ngọc Anh – Kỹ sư xây dựng

Chuyến đi khá vui, tuy không trọn vẹn lắm vì trời mưa. Mình mong VEO sẽ nghiên cứu kỹ hơn về việc xây dựng các hoạt động tình nguyện để chúng thật sự hiệu quả. Về hoạt động khảo sát Homestay, mình thấy khá hữu ích. Hy vọng những hoạt động của mình đã mang lại hữu ích cho vùng đất Bắc Sơn