Hồng Hưng – Giáo viên trường Chuyên Thái Bình

Siêu siêu tuyệt vời Chuyến đi ngoài sức tưởng tượng của tôi, mọi người rất hoà đồng và vui tính. Thực sự chuyến đi lần này đã để lại cho tôi và các em học sinh của mình rất nhiều kỉ niệm. Cảm ơn VEO.