Linh Phan – Engineer tại TMA Solutions

Đây là lần đầu tiên tham gia cùng VEO và tôi có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với chương trình. Đầu tiên đây không chỉ là du lịch mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Thứ hai là được quen biết rất nhiều bạn trẻ có suy nghĩ sâu sắc, muốn thử thách bản thân và muốn mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chắc chắn sẽ quay lại cùng VEO với thêm nhiều bạn đồng hành nữa.