Nguyễn Linh – Đại học Bách Khoa

Đây là lần đầu tiên mình đi tham gia hoạt động tình nguyện viên. Mọi thứ có phần khác biệt với tưởng tượng của mình nhưng nói chung là vẫn rất vui vẻ, mọi người tham gia khá nhiệt tình, các mentor thì năng động khỏi nói. Nói chung là không có gì để chê về chuyến đi lần này.