Tú Anh – Kinh Tế Quốc Dân

Một chuyến đi sẽ nhớ mãi…
Một chuyến đi không giống bất kì chuyến đi nào tôi đã từng đi, một chuyến đi đặc biệt từ những con người xuất hiện trên chuyến xe ấy. Chúng ta có duyên gặp nhau thoáng qua nhưng sẽ còn mãi về sau mỗi khi nhớ lại.
Cảm ơn VEO cho tôi được quay lại nơi đây cùng những “người lạ” và có những trải nghiệm thật ý nghĩa đã để lại một điều gì đó cho tôi ở tuổi 22…
Mai Châu nơi tìm về tình yêu❤️