KINH NGHIỆM HỮU ÍCH

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

KHÔNG NÊN BỎ QUA

7 ngôn ngữ cơ thể quan trọng mà bạn cần biết

Anh Minh 05/01/2023

Khi bạn giao tiếp với người đối diện, ngôn ngữ chỉ chiếm 7%; giọng điệu chiếm 38%, còn quan trọng nhất là ngôn ngữ cơ thể với 55%. Chính vì vậy mà những yếu tố ngôn ngữ giao tiếp bằng cơ thể sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của một cuộc trò chuyện, đặc biệt là khi bạn tham gia phỏng vấn xin việc.

Xem thêm