KINH NGHIỆM HỮU ÍCH

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

KHÔNG NÊN BỎ QUA

Tác động tiêu cực của Tư duy tập thể

Thu Thao 05/11/2022

Tại sao Groupthink lại thường xuyên xuất hiện trong các nhóm dự án ngoại khóa và Tư duy tập thể có những ảnh hưởng tiêu cực như thế nào?

Xem thêm

Tư duy tập thể trong dự án ngoại khóa

Thu Thao 16/10/2022

Vì sao nhóm dự án ngoại khóa của bạn hoạt động không hiệu quả? Groupthink (Tư duy tập thể) khiến bạn hoạt động ngoại khóa….

Xem thêm