Tiêu chuẩn lựa chọn địa điểm

Những điểm dự án của VEO, không phải là những vùng nghèo nhất, những vùng khó khăn nhất, mà là những vùng có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, có cảnh quan thiên nhiên ưu đãi nhưng còn khó khăn trong việc khai thác, thúc đẩy và làm du lịch một cách chính quy. 

Đâu đó, những điểm dự án của VEO đã phát triển thành làng văn hóa, hay được nhà nước đầu tư điện – đường rất thuận lợi. Một vài hộ dân điển hình đã xây dựng homestay. Tuy nhiên, người dân vẫn còn chưa biết cách quảng bá du lịch địa phương hay cải thiện sản phẩm du lịch của mình sao cho chuyên nghiệp và phù hợp với thị trường. 

V.E.O tập trung vào việc cung cấp giáo dục phi chính quy cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng dân tộc vùng sâu vùng xa. Chúng tôi hướng dẫn và đào tạo cho họ những kiến thức và các kĩ năng công việc cần thiết cho một cuộc sống tốt. 

Đồng hành cùng họ trong những dự án phát triển cộng động, tạo cơ hội việc làm và thu nhập bền vững. Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện các cơ sở giáo dục như trường học, trung tâm địa phương và nhà cộng đồng để xây dựng một môi trường học tập tốt hơn. Chúng tôi cũng nỗ lực phát triển các hình thức kinh doanh nhỏ ở địa phương và nghề nghiệp bằng cách cung cấp các kỹ năng, công cụ và hỗ trợ thực sự trong việc tìm kiếm đối tác và trực tiếp phát triển những dịch vụ địa phương, mà cụ thể ở đây là du lịch cộng đồng.