2 NGÀY 1 ĐÊM

11 – 12/04/2020

 

DU LỊCH TÌNH NGUYỆN MAI CHÂU – HOÀ BÌNH

Bản Lác II, Mai Châu, Hoà Bình

  • Ngày khởi hành gần nhất: 03/04/2020
  • Điểm đến: Bản Lác 2 - Mai Châu
  • Lịch trình: 2 ngày 1 đêm

2 NGÀY 1 ĐÊM

04 – 5/04/2020

 

DU LỊCH TÌNH NGUYỆN VÂN HỒ – SƠN LA

Du lịch tình nguyện – Vân Hồ, Sơn La

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm

2 NGÀY 1 ĐÊM

25 – 26/04/2020

 

DU LỊCH TÌNH NGUYỆN BẮC SƠN – LẠNG SƠN

Làng văn hóa Quỳnh Sơn, Lạng Sơn

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm