2 NGÀY 2 ĐÊM

10 – 12/04/2020

 

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm

2 NGÀY 3 ĐÊM

30 – 02/05/2020

 

DU LỊCH TÌNH NGUYỆN LÔ LÔ CHẢI – HÀ GIANG

Lô Lô Chải, Lũng Cú, Hà Giang

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm

2 NGÀY 3 ĐÊM

10 – 12/04/2020

 

DU LỊCH TÌNH NGUYỆN BẢN GIỐC – CAO BẰNG

Làng đá Khuổi Ky, Bản Giốc, Cao Bằng

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm