2 NGÀY 1 ĐÊM

11 – 12/04/2020

TRẠI HÈ TÌNH NGUYỆN NA HANG – TUYÊN QUANG

Trại hè tình nguyện Bản Cỏi, Phú Thọ

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm

2 NGÀY 1 ĐÊM

11 – 12/04/2020

TRẠI HÈ TÌNH NGUYỆN BẢN CỎI – PHÚ THỌ

Trại hè tình nguyện Bản Cỏi, Phú Thọ

  • Ngày khởi hành gần nhất:
   03/04/2020
  • Điểm đến:
   Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình:
   2 ngày 3 đêm

2 NGÀY 1 ĐÊM

11 – 12/04/2020

TRẠI HÈ TÌNH NGUYỆN MAI CHÂU HÒA BÌNH

Trại hè tình nguyện bản Lác 2 Mai Châu

  • Ngày khởi hành gần nhất: 03/04/2020
  • Điểm đến: Rừng Quốc Gia Xuân Sơn
  • Lịch trình: 2 ngày 3 đêm