Sơn Tùng M-TP có chuỗi hoạt động xã hội ý nghĩa “Dreams In The Sky”

17/11/2022
Mừng một thập kỷ hoạt động âm nhạc, Sơn Tùng M-TP thực hiện dự án Sky Decade, trong đó có hành trình Dreams in the sky với chuỗi hoạt…
Xem thêm