Chính sách bảo mật

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại VEO, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (email, họ và tên, số điện thoại…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. VEO không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site VEO. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web (browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào VEO, bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy xuất đến.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các hoạt động như:

  • Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng của các trang web 
  • Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh
  • Theo dõi và xác nhận các đăng ký cho các sản phẩm, dịch vụ
  • Xử lý yêu cầu trả lời và trao đổi thông tin
  • Tiến hành nghiên cứu và phân tích

Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên VEO khác.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

VEO cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình khi thay đổi công nghệ và veo.com.vn phát triển. Chúng tôi sẽ đăng tải thông báo nổi bật trên trang web để bạn dễ dàng nhìn thấy.