Chính sách hoàn hủy

Trường hợp bị hủy bỏ do VEO

Nếu VEO không thực hiện được chuyến du lịch, VEO phải báo ngay cho khách hàng biết và hỗ trợ khách hàng đổi chuyến hoặc thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 7 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng

  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trước ngày khởi hành 30 ngày trở lên, khách sẽ không phải chịu mức phí chuyển/hủy chuyến.
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trước ngày khởi hành 15-29 ngày, khách sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 10% chi phí chuyến đi.
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trước ngày khởi hành 7-14 ngày, khách sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 20% chi phí chuyến đi.
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trước ngày khởi hành 3-6 ngày, khách sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 30% chi phí chuyến đi.
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trước giờ khởi hành 48h, khách sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 50% chi phí chuyến đi.
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trước giờ khởi hành 24h, khách sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 100% chi phí chuyến đi.
  • Khách có thể chuyển sang chuyến bất kỳ trong vòng 03 tháng kể từ ngày báo chuyển sau khi hoàn thành phí chuyển chuyến và phí chênh lệch (nếu có).

 Lưu ý:

  • Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng… VEO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào ngoài việc hoàn trả tiền tour.
  • Trên đây là mức phạt hủy tối đa, chi phí này có thể được giảm tùy theo từng trường hợp khách trao đổi với VEO.
  • Thời gian hủy chuyến du lịch được tính cho ngày làm việc, không tính thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết.

Trường hợp bất khả kháng

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.