banner

Về VEO

Volunteer For Education - VEO là mạng lưới kết nối các tình nguyện viên tại Việt Nam và trên toàn thế giới

💜 Giới thiệu về Volunteer For Education

mission

🌟 Sứ mệnh

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra tác động tích cực bền vững tới cộng đồng thông qua trực tiếp đồng hành và hỗ trợ người dân địa phương với các hoạt động du lịch cộng đồng và gián tiếp với các chương trình huấn luyện thế hệ trẻ có trách nhiệm với xã hội.

💟 Các chương trình của VEO

🎞️ Quá trình phát triển

⭐️ Đội ngũ điều hành