Đội ngũ sáng lập

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành

ALEXANDER PAULUS

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự

ALEXANDER PAULUS

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự

Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Quang Cơ

Marketing Manager/ Quản lý marketing

Nguyễn Thị Ngọc Dương

Content Specialist/ Chuyên viên nội dung

Nguyễn Đức Hiền

Sale Lead/ Trưởng nhóm Kinh doanh

Đồng Thị Thanh Nhài

Project Coordinator/ Điều phối dự án

Nhữ Ngọc Thịnh

Project Coordinator/ Điều phối dự án

Trương Nguyễn Luân

Project Coordinator/ Điều phối dự án