Đội ngũ sáng lập

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành

MAI LAN VÂN

Đồng sáng lập - Giám đốc tài chính

MAI LAN VÂN

Đồng sáng lập - Giám đốc tài chính

TRẦN QUANG HƯNG

Đồng sáng lập

TRẦN QUANG HƯNG

Đồng sáng lập

PHẠM QUANG TRƯỞNG

Đồng sáng lập - Giám đốc dự án

PHẠM QUANG TRƯỞNG

Đồng sáng lập - Giám đốc dự án

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Đồng sáng lập

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Đồng sáng lập

ALEXANDER PAULUS

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự

ALEXANDER PAULUS

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự

Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Thanh Hà

Sale Manager/ Quản lý Kinh doanh

Kim Ngọc Thương

Operation Manager/ Quản lý vận hành

Nguyễn Quang Cơ

Marketing Manager/ Quản lý marketing

Phạm Ánh Ngọc

R&D/ Nghiên cứu và phát triển dự án

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Content Leader/ Trưởng nhóm nội dung

Nguyễn Thị Ngọc Dương

Content Specialist/ Chuyên viên nội dung

Nguyễn Ngọc Trang

Content Specialist/ Chuyên viên nội dung

Nguyễn Đức Hiền

Sale Lead/ Trưởng nhóm Kinh doanh

Ngô Thị Hải Yến

Sale Staff/ Nhân viên Kinh doanh

Đồng Thị Thanh Nhài

Project Coordinator/ Điều phối dự án

Nhữ Ngọc Thịnh

Project Coordinator/ Điều phối dự án

Trương Nguyễn Luân

Project Coordinator/ Điều phối dự án