Đội ngũ sáng lập

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

MAI LAN VÂN

Đồng sáng lập - Giám đốc tài chính

MAI LAN VÂN

Đồng sáng lập - Giám đốc tài chính


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

TRẦN QUANG HƯNG

Đồng sáng lập

TRẦN QUANG HƯNG

Đồng sáng lập


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

PHẠM QUANG TRƯỞNG

Đồng sáng lập - Giám đốc dự án

PHẠM QUANG TRƯỞNG

Đồng sáng lập - Giám đốc dự án


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Đồng sáng lập

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Đồng sáng lập


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76
ALEXANDER PAULUS

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự

ALEXANDER PAULUS

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Thanh Hà

Sale Manager/ Quản lý Kinh doanh

Kim Ngọc Thương

Operation Manager/ Quản lý vận hành

Nguyễn Quang Cơ

Marketing Manager/ Quản lý marketing

Phạm Ánh Ngọc

R&D/ Nghiên cứu và phát triển dự án

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Content Leader/ Trưởng nhóm nội dung

Nguyễn Thị Ngọc Dương

Content Specialist/ Chuyên viên nội dung

Nguyễn Ngọc Trang

Content Specialist/ Chuyên viên nội dung

Nguyễn Đức Hiền

Sale Lead/ Trưởng nhóm Kinh doanh

Ngô Thị Hải Yến

Sale Staff/ Nhân viên Kinh doanh

Đồng Thị Thanh Nhài

Project Coordinator/ Điều phối dự án

Nhữ Ngọc Thịnh

Project Coordinator/ Điều phối dự án

Trương Nguyễn Luân

Project Coordinator/ Điều phối dự án