KINH NGHIỆM HỮU ÍCH

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

KHÔNG NÊN BỎ QUA

Cách tìm kiếm và liên hệ với các nhà tài trợ cho các dự án tình nguyện

Anh Tu 28/09/2023

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn cách tìm kiếm và liên hệ với các nhà tài trợ cho các dự án tình nguyện, như các tổ chức phi chính phủ, các quỹ từ thiện, các doanh nghiệp hoặc cá nhân. Bài viết sẽ nói về những lợi ích, yêu cầu và quy trình của việc tìm kiếm và liên hệ với các nhà tài trợ cũng như cách viết và gửi đề xuất xin tài trợ hiệu quả.

Xem thêm